phone-icon

Gašparić Electric Store

Gašparić grupa – sve o električnim vozilima

Ponuda električnih vozila Više o subvencijama Upoznavanje s električnim vozilima


Upoznavanje s električnim vozilima

Električna vozila pokazuju rast u popularnosti i tržišnom udjelu već nekoliko godina za redom. Sami proizvođači su se sve više počeli fokusirati na razvoj električnih, hibridnih i plug-in hibridnih vozila. Uz to, Euporska unija, kao i njene zemlje članice, intenzivno rade na subvencioniranju i poticanju održive mobilosti. Zbog sufinanciranja nabave energetski učinkovitijih vozila i s ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila.
Postoje mnogi razlozi za prelazak na električna vozila, ali potrebno je i razmotriti neke ključne značajke koje mogu utjecati na Vašu oluku o kupnji.
Ukoliko ste razmišljali o kupnji električnog vozila, ili se samo želite informirati o mogućnostima i planovima za budućnost, na pravom ste mjestu. Gašparić grupa posjeduje potrebna znanje i mogućnosti da Vam olakša svaki korak pri kupnji, održavanju i suživotu s Vašim novim električnim ljubimcem.
 
 
1830 – 1930 Iako koncept iskoristivog i pouzdanog električnog vozila povezujemo s modernim tehnologijama, povijest nam govori drugu priču. Početci električnih vozila datiraju u davnu 1888., kada je njemački izumitelj Andreas Flocken predstavio „Flockenov elektromobil“. Povjesni podaci govore da su se do 1930ih, električna vozila bila popularni izbor među vozačima. Zbog tihog rada, manjih vibracija, ali i lakšeg paljenja (nije bilo potrebno popularno „kurblanje“ da se vozilo upali), 1900te godine, 29% svih vozila na cesti su bila električna. S vremenom je došlo do promjena, s razvitkom tehnologije, vozila s unutrašnjim izgaranjem su postala znatno dostupnija i jeftinija. U prosijeku, električna vozila su bila i do tri puta skuplja od konvencionalnih vozila.
1950 – 1970
 
Interes za električna vozila se ponovo pojavio sredinom 20og stoljeća s pojavljivanjem pojačane svjesnosti o zagađenu okoliša i utjecaju tog zagađenja na čovjeka. 1956. godine, izglasan je zakon o čistom zraku od strane britanskog parlamenta, zbog intenzivnog smoga koji je 1952. godine prekrio London.
Nakon Velike Britanije, SAD je ubrzo prepoznao potrebu za stvaranjem svjesnosti o zaštiti okoliša i donio vlastiti zakon o čistom zraku. Nakon izglasavanja tih zakona, ponovo se počinje pojavljivati interes za električnim vozilima.
Iako se svjesnost o brizi za okoliš povećala, potrebno će skočiti u budućnosti nekoliko desetljeća prije nego što prednosti električna vozila počnu biti prepoznate od strane kupaca.
1990 – 2018
 
S rastućom prijetnjom klimatskih promjena, pozornost javnosti se ponovo okreće prema razvitku održivih i ekoloških modova prijevoza. 1996. godine je General Motors predstavio EV1. EV1 nije rezultirao komercijalnim uspjehom, ali se smatra začetnikom nove generacije električnih vozila.
Uz Mitsubishi Motors s MIEV modelom i Nissan s Leafom, Toyota je bila prva kompanija ostvarila značajan uspjeh s Priusom, hibridnim električnim vozilom koje prodano u više od šest miliona primjeraka.
Zbog ovih uspješnica i potrebe za razvojem novih i održivih tehnologija, dolazi do novog vala popularnosti električnih vozila. Novi val elektromobilnosti uspješno je popratila Gašparić grupacija, koja je već 2013. godine u suradnji s Mitsubishi Motorsom na hrvatsko tržište predstavila dva električna modela, Mitsubishi iMiev i Mitsubshi Outlander PHEV.
2019 - 2021 Ponuda električnih vozila veća je no ikad, svaki proizvođač vozila je predstavio neki vid elektrifikacije svojie modelske linije, dok su neki poput Mercedes-Benza i Hyundai-a predstavili cijele pod brandove (EQ i Ioniq) fokusirane isključivo na električna vozila.

Pozitivni utjecaj na okoliš

Osim samih prednosti električnog vozila iz aspekta iskopristivosti, trenutno je izrazito bitan i ekološki aspekt. Kupnja električnog vozila uvelike je uvjetovana pozitivnim ekološkim aspektima koje električno vozilo donosi u odnosu na klasično vozilo s motorom s unutrašnjim izgaranjem. Ovo su samo neke od prednosti:
 
Obnovljivi izvor energije – električna energija je obnovljivi tip pogonske energije. To znači da se ne troše potrošni resursi, kao što su fosilna goriva, za pokretanje vašeg vozila.
Ekološki materijali - Ekološki prihvatljivi materijali, poput ekološki obrađene kože i reciklirane tkanine, intenzivno se koriste pri konstrukciji električnih vozila. Dobar primjer možemo vidjeti u novom Hyundai IONIQ-u 5. Štoviše, sirovine ekstrahirane iz šećerne trske koriste se na oblogama krova, prostirkama i sjedalima.
Niže razine emisija – s obzirom na konstrukciju i način rada elektro-motora, oni ne emitiraju ispušne emisije. Sama proizvodanja električnih vozila generira određene štetne emisije, ali znatno niže u odnosu na životni vijek klasičnog automobila, uz to kompanije poput Mercedes-Benza ili Hyundaija intenzivno rade na unaprjeđenju ekološke proizvodnje s ciljem nulte stope CO2 emisija.
Recikliranje baterija – u bliskoj budućnosti bit će moguće u potpunosti reciklirati pogonski i baterijski sklop električnog vozila. To snižava potrebu za proizvodnjom novih komponenti, što smanjuje cijenu i negativan ekološki utjecaj na okoliš. Uz to, električna vozila nemaju pozitivan učinak samo na okoliš, uz utjecaj na globalnoj razini, električina vozila pozitivno utječu i na Vaše zdravstveno stanje.

​​Zdravstvene dobrobiti električnih vozila

Ljudsko tijelo je evoluirao tisućama godina u svijetu u kojem je bilo malo ili nimalo umjetnih emisijav ugljikovog dioksida (CO2) i ostalih stakleničkih plinova, industrijalizacija je u proteklih nekoliko stoljeća počela negativno utjecati na zdravlje ljudi.
Dušikov oksid (NOx) je plin koji nastaje prilikom izgaranja unutar konvencionalnih motora te je direktno povezan s problemima kod disanja. Sa smanjenjem postotka konvencionalnih vozila u prometu, udio NOx čestica u zraku će pasti.

Svijetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da godišnje prosječno 7 milijuna ljudi umre od posljedica zagađenja zraka. U omjerima to možemo podijeliti na sljedeće:
Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja energetski učinkovitih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

Gašparić grupa ponuda električnih vozila
  

 

 
Više o subvencijama


S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Od 2014. do 2020. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 153 milijuna kuna sufinancirao nabavu više od 4.500 energetski učinkovitijih vozila (električnih, hibridnih te plug-in hibridnih vozila). Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je 2012. godine bilo svega 13 električnih automobila, dok ih je u 2020. godini registrirano preko 1.300.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u 2021. godini osigurao 105 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila - 90 milijuna za fizičke i pravne osobe te 15 milijuna za javni sektor.
Nabavka vozila će se, kao i do sad, sufinancirati s do 40% po vozilu, a maksimalni iznos poticaja će ovisiti o kategoriji.
Za plug-in hibride maksimalni iznos je do 40.000,00 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom moći dobiti do 70.000,00 kuna. Građani će sufinanciranje moći ostvariti za jedno novo vozilo, dok će tvrtke moći kupiti i više njih, ali će im maksimalno biti dostupno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.
 
Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8-18 sati i subotom u vremenu od 8-13 sati. Unosom obveznih podataka prijavitelja i učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav, za korisnika se automatski rezervira dostupan iznos poticaja. Kako bi ostvario pravo na sufinanciranje, kupac u određenom roku mora uplatiti i obvezni minimalni predujam za vozilo, u iznosu od 7% traženih sredstava Fonda. Za fizičke osobe to će maksimalno biti 4.900 kuna, dok je za pravne osobe do 28.000 kuna.
 
Obvezna dokumentacija
Prijava fizičke osobe mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: Prijava pravne osobe mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. Obostrani sken važeće osobne iskaznice,
2. Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodajnog mjesta,
3. Račun za predujam,
4. Dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta.
 
*PDF datoteke do 2 MB!
 
Fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila 
U roku za dostavu prijava na Poziv fizička osoba može podnijeti ukupno jednu prijavu 
Zahtjev fizičke osobe dodatno mora sadržavati dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika
(preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i
prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).
1. Dokaz o registraciji, važeći na dan prijave na Poziv (izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili registra obveznika poreza na dohodak za fizičke osobe koje se bave djelatnostima slobodnih zanimanja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u navedeni registar, odgovarajuće rješenje/potvrdu nadležnih tijela o obavljanju djelatnosti, dokaz o upisu u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti, dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, ili drugi primjenjivi dokument),
2. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
3. Izjavu prijavitelja (Prilog 2. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od odgovorne/ovlaštene osobe, o:
  • a) korištenju PDV-a u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova kao pretporeza u obračunskom razdoblju,
  • b) osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta,
4. Izjavu o primljenim potporama, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od dgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave (Prilog 3. Poziva), ne odnosi se na neprofitne organizacije,
5. Izjavu prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja prijave (Prilog 4. Poziva), ne odnosi se na neprofitne organizacije,
6. Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodajnog mjesta,
7. Račun za predujam,
8. Dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta.
 
Pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kuna 
U roku za dostavu prijava na Poziv pravna osoba može podnijeti ukupno dvije prijave. 
 
 

Tekst javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila možete pogledati ovdje: 
 
Za više informacija o električnim vozilima, dodatnoj opremi, punionicama i subvencijama javite se našim stručnim prodajnim savjetnicima.