phone-icon

Zaštita osobnih podataka Gašparić Grupe

 Vrsta osobnih podataka koje prikupljamo
• Osnovni osobni podatci (npr. ime i prezime) i podatci za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, telefon)
• Dodatni osobni podatci (npr. pojedinosti o vozačkoj dozvoli)
• Podatci koji omogućuju stvaranje profila (npr. demografski podaci, podaci o zaposlenju, kontakti s Gašparić Grupom  itd.)
• Podatci koji se odnose na vozila i druge proizvode i usluge Gašparić Grupe, uključujući i servisne usluge
• Informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije s Gašparić Grupom
• Informacije o komunikaciji s Gašparić Grupom, uključujući marketinšku komunikaciju
• Informacije o financiranju, plaćanjima itd.
• Informacije nužne za ugovaranje police osiguranja (npr. prometne nesreće, provođenje jamstva i jamstvenih zahtjeva).

 Pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka
U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:
• ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
• ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
• ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Gašparić Grupa ili treća strana
• ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanoj fakturi).

 Svrha obrade vaših osobnih podataka
Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, provođenje narudžbe koju ste nam dali, unaprjeđenje iskustva posjete neke od naših web-stranica ili portala, unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.

 Period  čuvanja vaših osobnih podataka
Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo trajno, do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane fakture), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).
Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

 Zaštita vaših osobnih podataka
Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.
Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.
Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:
• povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja 
• dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.
Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

 Obrada osobnih podataka
Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:
a) Brandovi unutar naše organizacije Mercedes-Benz, smart, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mitsubishi i Fiat Professional vozila, te organizacija:
• naše ovlašteno osoblje
• naše podružnice i kćerinska društva
• članovi naše ovlaštene prodajne i servisne mreže s kojima ste bili u kontaktu
b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka:
• agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije i pružatelji usluga (npr. MailChimp, Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google AdWords; identifikacijski podatak o kolačiću za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu FacebookCustomAudiences): koji nam pomažu provoditi i analizirati učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti
• poslovni partneri: na primjer, povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati vaše osobne podatke kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili ili dostavile marketinški materijal (pod uvjetom da ste pristali primati takvu vrstu materijala). 
• pružatelji usluga Gašparić Grupe: tvrtke koje pružaju usluge za Gašparić Grupu ili u ime tvrtki Auto Gašparić i Gašparić-Auto (na primjer, vanjski pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva itd.)
c) Ostale treće strane:
• kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtki Auto Gašparić i Gašparić-Auto:
• poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
• provjere ili kontrole sukladnosti s pravilima i ugovorima Gašparić Grupe
• zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke Auto Gašparić i Gašparić-Auto i/ili njenih klijenata
• u vezi s korporativnim transakcijama: u okviru prijenosa ili prodaje cjelokupnog ili dijela poslovanja ili na neki drugi način u vezi sa spajanjem, konsolidacijom, promjenama u kontroli, reorganizacijom ili likvidacijom cjelokupnog ili dijela poslovanja tvrtke Auto Gašparić i Gašparić-Auto.
Naši poslovni partneri iz točke b) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točkama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge u okviru pružanja usluga Gašparić Grupe i/ili aplikacija ili kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

 Mogućnosti i prava vezano za dostavu osobnih podacima
Želimo biti transparentni, stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke.
• Vi birate, kako želite da vam se obraćamo – npr. kojim kanalima (na primjer, e-pošta, pošta, telefon...). Trudit ćemo se poštivati vaše želje, no imajte na umu da se sva komunikacija ne odvija na svim kanalima.
• Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka (pogledajte Informacije vezane za vaše osobne podatke) kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U određenim uvjetima imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
• Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
• Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
• Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.
Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite našoj osobi za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka (pogledajte Informacije vezane za vaše osobne podatke). Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu). Također se imate pravo žaliti nadzornom tijelu.

 Informacije vezane za vaše osobne podatke
Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima vezano za vaše osobne podatke (i njihovom obradom) i ostvarivanjem vaših prava.
Pišite nam na zastitapodataka@auto.hr

 Opoziv suglasnosti
Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu zastitapodataka@auto.hr.
Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka Gašparić Grupa neće moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. testne vožnje ili prilagođena komunikacija).

 Korist izrade profila za prilagođenu komunikaciju i informiranje
Određene informacije (kao što su, ali ne ograničavajući se na model i starost vozila) koriste se za procjenu ili ocjenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj način želimo povećati mogućnosti da vas upoznamo s najrelevantnijim vozilima, proizvodima ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u različite skupine (profile) s kojima komuniciramo drugačije, odnosno prilagođeno (individualizirano). To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke s različitim sadržajem, uključujući uvjete kupnje (npr. popusti ili uvjeti plaćanja). Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profili) možemo pratiti, bilježiti i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje poveznica, vrijeme koje pojedinac provede na određenom web-mjestu i tako dalje.